hakkımızda eğitimlerimiz referanslar makaleler iletişim
 
Liderlik Eğitimleri - Değişimi Yönetmek
 
Süre : 2 gün
Katılımcı Sayısı : 14 kişi
 
 
Amaç
"Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz" Heraklitos (M.Ö. 535-475)
Genel anlamıyla değişim; herhangi bir şeyi bir düzeyden başka bir düzeye getirmeyi ifade ettiği gibi, kişi ve nesnelerin yerlerinin değiştirilmesi ya da kişisel bilgi, beceri ve yeteneklerin mevcut durumdan farklı bir konuma getirilmesini de kapsar. Olumlu değişim örgütün gelişmesi, yöntem ve süreçlerde daha etkin bir duruma gelmesidir.

Hedefler
Bu program sonunda katılımcılar;

  • Yenilikçi Düşünme (Değişime inovatif yaklaşım) Kavramını uygulamalarla öğrenecek,
  • Değişim Yönetimi ile ilgili kritik başarı faktörlerini uygulamalarla pekiştirerek iş yaşamlarında başarıyla kullanabileceklerdir.
 
 
 
Copyright © enr.com.tr designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT