hakkımızda eğitimlerimiz referanslar makaleler iletişim
 
Liderlik Eğitimleri - Etkin İş ve İnsan Yönetimi
 
Süre : 8 gün
Katılımcı Sayısı : 16-18 kişi
 
 
Amaç
E&R Etkin İş ve İnsan Yönetimi programı; katılımcılara öncelikle kendilerinden başlayarak, içinde yer aldıkları kurumlarda üstlendikleri görevlerinde kullanmak üzere yönetsel tavrı benimsetmeyi amaçlar.

Etkin İş ve İnsan Yönetimi Programı, organizasyonun sahip olduğu potansiyelin performansa dönüşümünü birey, takım ve kurum bazında arttırmayı hedefler.

Hedefler
Bu program sonunda katılımcılar;
 • Yönetim kuram ve kavramları ile ilgili evrensel bilgiye vakıf olabilecek,
 • İletişimin yöneticiliğin temel unsuru olduğunu deneyimleyecek ve farklı iletişim tarzlarına karşı yaklaşımlarının ne olması gerektiğini belirleyebilecek,
 • Kendi iletişim tarzlarını, güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilecek,
 • Çalışanlarını geliştirmek için koçluk, performans görüşmeleri ve geri bildirim mekanizmalarını nasıl etkin kullanabileceklerinibilecek,
 • İletişim tarzlarını daha olumlu ve yapıcı iletişim kurmak için kullanabilecek, gelişmesine katkıda bulunacak,
 • Çevrelerindeki kişilerin olumlu yönlerini yüksek performansa dönüştürmeyi bilecek,
 • Takım oluşturmanın önemini ve yöntemlerini bilecek,
 • Kendi takımlarındaki mevcut durumu tespit edecek ve gelişimi için hangi yöntemleri uygulamaları gerektiğini bilecek,,
 • Takım içinde katılımcılığı ve olumlu enerjiyi artırarak bireysel ve kurumsal hedefleri gerçekleştirmeye yaklaşabilecek,
 • Gurur ve başarı duygusunun gelişmesi ile; motivaston, özgüven ve özdeğer artışını sağlayabilecek,
 • Problemleri sadece tehdit değil bir fırsat olarak görecek,
 • Problem çözmek için yaratıcılıklarını nasıl devreye sokabileceklerini bilecek,
 • Değişim fırsatlarını nasıl değerlendirmeleri gerektiğini bilecek,

  Eğitim Yöntemi
 • Ölçümlemeler*
 • Profil analizleri
 • Vaka çalışmaları
 • Filmler
 •  
   
   
  Copyright © enr.com.tr designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT