hakkımızda eğitimlerimiz referanslar makaleler iletişim
 
Satış Eğitimleri - Etkin Müzakere ve İkna Becerileri
 
Süre : 2 gün (09:30 - 17:00)
Katılımcı Sayısı : 14-18 kişi
 
 
Amaç
Müzakere ortak/farklı çıkarlara sahip iki veya daha fazla grup ya da kişilerin amaçlarına ulaşmak geçirdikleri iletişim sürecidir. Müzakere ve ikna sürecinin temelinde iki ayrı bölüm vardır. Bunlardan ilki teşhis safhası olup kişilerin konu hakkında bakış açıları ile ilgilidir. İkinci safha ise uygulama safhasıdır. Bu eğitimde amaç; Teorik altyapı üzerine bina edilmiş yoğun uygulamalar ile farklı müzakere ve ikna becerilerini katılımcılara deneyimletmek ve katılımcıların müzakere becerilerini iş hayatında yüksek verimlilikle kullanabilmelerini sağlamaktır.

Hedefler
Bu program sonunda katılımcılar;
 • Müzakere konusunda bütünsel bir bakışa sahip olabilecek,
 • Müzakere de ikna’nın önemini kavrayabilecek,
 • Müzakere ile ilgili “Hazırlık” sürecinin önemini anlayabilecek,
 • Müzakerenin sadece masaya “Ne” konduğu değil onun “Nasıl” konduğunun müzakere sürecini etkileyebildiğini deneyimlemiş olabileceklerdir.

  Eğitim Yöntemi
 • Ölçümlemeler
 • Bireysel ve grup çalışmaları
 •  
   
   
  Copyright © enr.com.tr designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT