hakkımızda eğitimlerimiz referanslar makaleler iletişim
 
Liderlik Eğitimleri - Hedef Odağında Stratejik Planlama
 
Süre : 2 gün
Katılımcı Sayısı : 18 kişi
 
 
Amaç
Üstün başarı sergilemiş kişilere, organizasyonlara bakıldığında, bu kişileri farklı kılan özelliğin hedef belirleme konusundaki başarıları olduğu göze çarpmaktadır. Onların, gelişi güzel belirlenmiş ve kolayca unutulan hedefler yerine, gelecek için kendilerini zorlayan, motive eden, yönlendiren imgelerle yola çıktıkları görülmektedir. Ancak kaynaklarımızın kısıtsız olmadığı düşünüldüğünde bunun çıkış noktalarından biri doğru noktaya bütün gücümüzle yüklenebilmektir. Bu eğitimde katılımcıların ”Hedef Odağında Stratejik Planlamanın” önemini kavramaları ve bunu gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve beceriye uygulayarak ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Hedefler
Bu program sonunda katılımcıların;

  • Şirket çalışanları tarafından Stratejik Düşünmenin öneminin anlaşılması,
  • Şirketin stratejik konumunu planlamaya yönelik tekniklerin geliştirilmesi,
  • Stratejileri gerçekleştirirken hedeflerle yönetimin öneminin farkına varacaklar
  • Hedeflerin akılcı seçilmesi için kullanabilecekleri enstrümanları deneyimleyecekler,
  • Stratejik, yenilikçi ve yaratıcı düşünmenin önemini kavramış ve uygulayabiliyor olmaları hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi

  • Kapsamlı bilgi paylaşımı
  • Vaka Çalışması
  • Bireysel çalışmalar
 
 
 
Copyright © enr.com.tr designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT