hakkımızda eğitimlerimiz referanslar makaleler iletişim
 
Makaleler - Çalışan Uyumu, Bb-X - Y Denklemi (Tamer Cantürk)

“Şu gençliğin hali ne olacak”(Sümer Çivi Yazıları MÖ 3500-MÖ 2000)

Günümüz şirketlerinde çalışanlar arasında kuşak farklılıkları gittikçe yoğunlaşmakta daha karmaşık bir yapıya bürünmektedir. Değişimin çok hızlı yaşandığı günümüzde klasik kuşak yaklaşımı da değişikliğe uğramış, eskiden 20 yıllık dilimler için kuşak farklılığı söz konusuyken günümüzde bu fark 10-15 yıl aralığına inmiştir. Şu ön kabulü hatırlamakta yarar var:

“Kuşak çatışmaları kaçınılmazdır”

Çin alfabesinde çatışma iki kavramdan yola çıkarak ifade edilmektedir: ”Tehlike ”ve “Fırsat”

Burada çalışan uyumu açısından kuşaklararası farklılıkları doğru yönetirsek uyum artacak ve performans yükselecektir. Çatışma ve çelişkiler iyi yönetildiğinde değişimi beraberinde getirecektir. Önemli olan bu önermeye uygun aksiyonları alabilmek ve uygulayabilmektir.

Kuşakların tercihleri, beklentileri, özellikleri, inanışları, deneyimleri ve çalışma stilleri, başarılı bir yönetim sürecinin ancak kuşaklar arasındaki farklılıkları anlamakla mümkün olacağını göstermektedir. Hangi kuşaktan olursa olsun yöneticilerin her kuşağın farklı özelliklerinin, birbirlerine göre olumlu veya olumsuz taraflarının olduğunu bilerek yaklaşması, tüm çalışanların motivasyonunu olumlu etkileyecektir.

Kuşak tanımına sosyolojik olarak baktığımızda, belli dönemde doğmuş kişilerin gelişim dönemlerinde (10-30 yaş) deneyimledikleri sosyal, kültürel, politik ve teknolojik gelişmelerin farklılaştırdığı bireyleri anlıyoruz. Şu anki yaygın literatür sıralaması ve tanımlaması aşağıdaki gibidir:

Sessizler 1945 den önce doğanlar; Bebek Patlaması Kuşağı BB (1946-1964),X Kuşağı (1965-1980) Y Kuşağı (1980-1994),Milenyum Kuşağı (1995-2002) (Milenyum Kuşağı çoğu kaynakta Y kuşağı içerisinde değerlendirilmektedir.)

Bu kuşakların temel örgütsel özelliklerindeki farklılıkları karşılaştırdığımızda her bir kuşağın kendinden önceki kuşağı nasıl algıladığını anlamak daha da kolaylaşacaktır:

Yönetilebilirlik: Tüm kuşaklar Y kuşağını yönetmenin zor olduğunu düşünmektedir. BB ve X kuşağı; Y kuşağının denetimden hoşlanmadığını, prosedürleri izlemektense daha yenilikçi yaklaşımları benimsediğini ve yeterince sonuç odaklı olmadığına inanıyor.

Ekip Çalışması: BB ve X kuşağı ; Y kuşağı çalışanlarını yeterince çaba göstermede isteksiz olarak değerlendiriyor.

Denge: X ve Y kuşakları iş-yaşam dengesine BB kuşağına göre daha fazla önem veriyor.

Bağlılık: BB kuşağı X ve Y kuşaklarını örgüt bünyesinde bağlılık yönünden daha az güvenilir buluyor. (Krywulak, T. Roberts M. 2009)

Başarı Odaklılık: X ve Y kuşakları BB kuşağına göre daha yüksek oranda başarı odaklı bir profil sergiliyor.

İletişim: Örgüt içerisinde olumlu iletişim kurabilme özelliğine Y kuşağı ve X kuşağı; Bebek Patlaması kuşağı çalışanlarına nazaran daha fazla önem vermektedir. (Dash 2010 IBR)

Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak şirketlerde görev yapan her kuşağın farklı değer yargılarına sahip olduğu göz önünde bulundurulmalı, söz konusu farklılıkların koçluk sistemleriyle etkili bir şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır.

Bu bağlamda yönetim kademelerinde görev yapan yöneticilere aşağıda belirtilen unsurları göz önünde bulundurmaları önerilmektedir:

 • İşyerinde öneri grupları oluşturulmalıdır.
 • Koçluk/mentorluk programları düzenlenmelidir.
 • Takım çalışmalarına önem verilmelidir.
 • Karar süreçlerine yeni kuşaklarda dâhil edilmeli ve bazı kararlar onlara bırakılmalıdır.
 • Özellikle Y kuşağı inovatif ve değişim odaklı olduğundan fikir atölyeleri oluşturulmalıdır.
 • Tüm kuşakların katılacağı ortak sosyal aktiviteler düzenlenmelidir.

  “Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada kalmak gelişmedir, bir arada çalışmak başarıdır.” (Henry Ford)

  Tamer Cantürk
  tcanturk@enr.com.tr

 •  
   
   
   
  Copyright © enr.com.tr designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT