hakkımızda eğitimlerimiz referanslar makaleler iletişim
 
Makaleler - Şirketlerde Geri Bildirim Yönetimi Ve Koçluğa Dair.. (Tamer Cantürk)
Koçluk Yaklaşımı ile ilgili olarak Manchester Inc. Kariyer Danışmanlığı şirketi tarafından yapılan araştırma, yöneticilerin ve çalışanların öğrenmesi, gelişmesi ve yüksek performans göstermesi amacıyla uygulanan koçluğun örgütlerin varlığını ve büyümesini olumlu etkilediğini ortaya çıkarmıştır.

Araştırmaya katılan kurumlarda koçluk uygulamasından sonra, verimlilikte %53, kalitede %48, organizasyonel güçlenmede % 48, müşteri memnuniyetinde % 39, çalışan bağlılığında %32, maliyet düşüşünde %23, karlılıkta %22 artışlar olduğu görülmüştür.

Koçluk hizmetlerine yatırım yapan araştırmaya katılan bu şirketler, bu yatırımdan yaklaşık 6 kat (ROI) maddi geri dönüş sağlamıştır. Yine aynı araştırmaya göre koçluk uygulamasından sonra yöneticilerde astlarla iş ilişkisinde% 77, üstlerle iş ilişkisinde % 71, ekip çalışmasında % 67, eşit seviyede iş ilişkisinde % 63, çalışan memnuniyetinde % 61, çatışma azalmasında % 52,taahhütte % 44, müşteri ilişkilerinde % 37 gelişme sağlandığı görülmektedir.

Son 15 yılı değerlendirdiğimizde kaynaklar bize liderlik ve koçluk kavramlarının iç içe geçmiş olduğunu göstermektedir. Liderlik ile koçluk arasında amaçlara ulaşma ve problem çözme, yüksek kalite ve verimlilik standartlarına erişme, iletişimi geliştirme ve koruma, yeteneklerini ve kariyerini geliştirmeye odaklı, sürekli iyileştirmeye hedefli, kişisel ahlak ve iş standartlarındaki uygulamalara yönelik olma vb oldukça fazla benzerlik vardır. Ayrıca koçluğun bir liderlik stili ve liderlik kapasitesinin arttırılması olarak da düşünüldüğü görülmektedir.

Bu sonuçlar bize şirket kültürünün geribildirim almaya ve vermeye, koçluğa izin verecek yapıda olmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Şirketler yapısal durumlarına göre farklılık gösterebilir. Önemli olan geribildirim ve koçluk sisteminin işlerliğine inanmak ve bu sistemi destekleyecek kurum kültürünün yaratılmasıdır.

Çalışanların olumlu ya da olumsuz, biçimsel ya da biçimsel olmayan tüm geribildirimlere açık olmaları, yöneticilerin çalışan fikirlerine açık ve esnek olacak bir yönetim tarzı benimsemeleri gerekir. Şirket içerisinde çift yönlü biçimsel (yılda 2 ya da daha fazla yapılan ve hedefler, şirket değerleri ile ilişkilendirilen hedef planlamasına bağlı performans değerlendirmesi/geribildirimi) ve biçimsel olmayan (yılın tamamına yayılan ve tamamen sözel olarak gerçekleştirilen koçluk “performansa ve gelişime yönelik geribildirim”) iletişim kanallarının etkin işletilmesi, karşılıklı geri bildirim alma ve verme olgusunun temel şirket değerleri arasında yer alması gibi unsurlar destekleyici şirket kültürünün en önemli bileşenleridir.

Şirket kültürünün geri bildirim sürecini desteklemesi için bir takım koşulların sağlanması gerekmektedir;
 • Çalışanların güvenilir, gelişime ve performansa odaklı geribildirimin nasıl sağlanabileceği konusunda bilgi sahibi olmaları gerekir.
 • Şirket hedeflerine bağlı çalışanlardan beklenen davranışlar netleştirilmelidir.
 • Biçimsel performans değerlendirme kriterleri ölçülebilir kriterlere indirgenerek netleştirilmeli ve tüm çalışanların katkısı alınmalıdır.
 • Çalışanların olumlu ve olumsuz geribildirimlerle ile ilgili bakış açısı pozitif yönde teşvik edilmeli bu değerlendirmeler ile ilgili aksiyon planları yazılı olarak kayıt altına alınmalı ve zaman kontrol noktaları ile kontrolleri gerçekleştirilmelidir.
 • Çalışanların geribildirim bilgisini gelişim amaçlı kullanması teşvik edilmelidir.
 • Biçimsel olmayan geribildirim alışverişinin önemi vurgulanmalıdır.
 • Aksiyon planları ile sonuçlandırılan başarıların ödüllendirileceği belirtilmelidir.
 • Tüm yöneticilere koçluk eğitimi verilmelidir.
 • Özellikle geribildirim alan kişilerin, geribildirim bilgisini özgürce değerlendirmesini ve değişime yansıtmasını sağlayacak (otokontrol) uygun şartlar oluşturulmalıdır,
 • Geribildirim bilgisinin işaret ettiği tüm eksik kalınan alanlarda öğrenmeyi sağlayacak örgütsel süreçler devreye sokulmalıdır.

  Performans Yönetiminde Geribildirim gelecekteki performansı geliştirmek amacıyla mevcut performansı gözden geçirmek ve iş davranışlarını şekillendirerek daha yüksek performansla sonuçlanan öğrenme sürecini desteklemek amacıyla kullanılan bir bilgi akışı sürecidir.

  Etkili bir geribildirim süreci, sorun yaşanan alanların belirlenmesi, çözüm önerilerinin getirilmesi, aksiyon planlarının oluşturulması ve özel hedeflerin belirlenmesi aşamalarını içerir.

  Geribildirimin temel işlevi, yeterli ya da yüksek performans gösterilen noktalarda çalışanları desteklemek ve takdir etmek, düşük performans gösterilen ve geliştirilmesi gereken alanlarda farkındalık yaratarak performansın iyileştirilmesi konusunda çalışanları motive etmektir.

  Son olarak günümüz de çalışanların gelişimlerini göz ardı ederek hedeflere ulaşmanın zorlaştığını bir kez daha düşünmekte yarar var.

  Tamer Cantürk
  tcanturk@enr.com.tr
 •  
   
   
   
  Copyright © enr.com.tr designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT