hakkımızda eğitimlerimiz referanslar makaleler iletişim
 
Simülasyonlar - İş Geliştirme Simülasyonu
 
Süre : 1 Gün
Katılımcı Sayısı : 12 Kişi
 
 
Amaç
İş Geliştirme simülasyonu ile perakende, imalat, sağlık hizmetleri, ofis ya da montaj süreci gibi insanlar ve mekânlar arasında bir hareketin söz konusu olduğu her alanda, iş süreçlerinin ilkelerinin etkin kullanımı yoluyla, katılımcıların verimliliğinin ve performansının iyileştirilmesi yönündeki kararlılıklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedefler
Bu eğitim sonunda katılımcılar,

  • Müşteri odağının, müşteri ve iç süreçler arasındaki bağlantıların önemi,
  • Etkin, zamanında ve doğru iletişimin çok önemli rolü: bilgi akışı,
  • Müşteri siparişlerinin süreçlerin hızındaki belirleyiciliği ve ürünleri süreçlerden kalitesinin önemi,
  • Sürekli akışın verimlilik, performans ve karlılık üzerindeki iyileştirici etkileri,

Uygulama
İş Geliştirme simülasyonu deneyimi iş yapış biçimlerinden doğan önyargıları ortadan kaldırır, kaliteli işi verimli yapmanın ve bunların nasıl olabileceğine dair bir vizyonun oluşmasını sağlar.
Etkinlik; tedarik zinciri, müşteri, tasarım, süreçler ve süreç tasarımı, verimlilik ve performans artışının kilit unsurları arasındaki ilişkileri açığa çıkarır.

 
 
 
Copyright © enr.com.tr designed by Dijital Ajansım - CONTIVENT